آموزش تشریفات

فنون پذیرایی و تشریفات

پذیرایی کردن مهم‌ترین مهارت آبدارچیان و گارسون‌ها می‌باشد که ضروریست علاوه بر اصول اولیه پذیرایی، اصول حرفه‌ای مهارت پذیرایی را به نیروهای پذیرایی خود آموزش دهیم.

در سایت کارکنان پنج‌ستاره به مدیریت جابر مرتضایی مهارت‌های فوق‌حرفه ای نیروهای خدمات و پذیرایی را در محیط‌ های اداری شرکت یا رستوران با هم مرور خواهیم کرد.

دوره و کلاس پذیرایی

شروع نام‌نویسی سال ۱۴۰۲ کلاس آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات + گواهینامه | هزینه | استاد | سرفصل دوره

شروع نام‌نویسی سال ۱۴۰۲ کلاس آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات + گواهینامه | هزینه | استاد | سرفصل دوره دیدن کامل این مطلب….

اسکرول به بالا