آموزش تشریفات

رفتار سازمانی (مهارت‌های ارتباطی)

آداب معاشرت و رفتار سازمانی جزو مهارت‌های فوق‌ضروری دنیای امروز ماست، در سایت کارکنان پنج‌ستاره به مدیریت جابر مرتضایی (استاد و سخنران تشریفات) برای تمامی پرسنل (اعم از کارکنان خدماتی، نیروهای پذیرایی، رانندگان، انتظامات و حفاظت فیزیکی، مدیران، کارمندان) بیاموزید.

استاد رفتار سازمانی

عالی‌ترین استاد آموزش رفتار سازمانی ایران کیست؟ معرفی مدرس دوره رفتار سازمانی پرسنل شرکت

عالی‌ترین استاد آموزش رفتار سازمانی ایران کیست؟ معرفی مدرس دوره رفتار سازمانی پرسنل شرکت دیدن کامل این مطلب....

پیمایش به بالا