آموزش رستوران داری

ویژه رستوران‌داران

پذیرایی یکی از مهم ترین مهارت های گارسون ها در رستوران هست که ضروریست علاوه بر اصول اولیه پذیرایی، اصول حرفه ای مهارت پذیرایی را به نیروهای پذیرایی خود آموزش دهیم.

در وبسایت کارکنان پنج ستاره به مدیریت جناب آقای جابر مرتضایی مهارتهای فوق حرفه ای نیروهای خدمات و پذیرایی را در محیط های رستوران و کافه را با هم می آموزیم.

اسکرول به بالا