آموزش تشریفات

لیست تمام دوره‌های آموزشی – استاد دوره: جابر مرتضایی

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت اجرای این دوره‌های آموزشی (در محل کار شما) توسط استاد جابر مرتضایی و یا تهیه پکیج آموزش غیرحضوری (بسته آموزشی) با ما در تماس باشید.
با کمال میل و احترام، پاسخگوی شما هموطنان عزیز در سراسر ایران هستیم!

جهت دانلود PDF تمام سرفصل دوره های آموزشی ما، اینجا کلیک کنید!

دسته بندی دوره های آموزشی کلاس و کارگاه و مدرس استاد
آموزش پذیرایی و تشریفات اداری آبدارچیان ، خدمات و خدماتی
آموزش انتظامات و حفاظت حراست نگهبانی
آموزش کارمند و کارمندان مهارتهای ارتباطی و تکریم ارباب رجوعآداب معاشرت
آموزش راننده تشریفات شرکت و اداری تشریفات رانندگان رانندگی تشریفاتی
آموزش مسئول دفتر و منشی گری شرکت مسئولین دفاتر
آموزش خدمات و نظافت شرکت نیروهای خدماتی و نظافتچیان
آموزش تشریفات مدیران و مهارتهای ارتباطی مدیر تشریفاتی
آموزش فروشندگی و بازاریابی فروشنده و بازاریاب
دوره آموزشی کلاس کارگاه استاد و مدرس دوره تشریفات و پذیرایی
پیمایش به بالا