آموزش تشریفات

فنون پذیرایی و تشریفات

پذیرایی کردن مهم‌ترین مهارت آبدارچیان و گارسون‌ها می‌باشد که ضروریست علاوه بر اصول اولیه پذیرایی، اصول حرفه‌ای مهارت پذیرایی را به نیروهای پذیرایی خود آموزش دهیم.

در سایت کارکنان پنج‌ستاره به مدیریت جابر مرتضایی مهارت‌های فوق‌حرفه ای نیروهای خدمات و پذیرایی را در محیط‌ های اداری شرکت یا رستوران با هم مرور خواهیم کرد.

پذیرایی در همایش

آموزش اصول و نحوه پذیرایی در همایش/سمینار/مناسبت کاری/کنفرانس/نمایشگاه/کارگاه (۳۰ نکته فوق‌العاده مهم و کلیدی)

آموزش اصول و نحوه پذیرایی در همایش/سمینار/مناسبت کاری/کنفرانس/نمایشگاه/کارگاه (۳۰ نکته فوق‌العاده مهم و کلیدی) دیدن کامل این مطلب….

بهترین نیروی خدماتی و آبدارچی آماده به کار و آموزش‌دیده خصوصیت خدماتی باتجربه و کاربلد

بهترین نیروی خدماتی و آبدارچی آماده به کار و آموزش‌دیده کیست؟ ۱۴ خصوصیت خدماتی باتجربه و کاربلد چیست؟

بهترین نیروی خدماتی و آبدارچی آماده به کار و آموزش‌دیده کیست؟ ۱۴ خصوصیت خدماتی باتجربه و کاربلد چیست؟ دیدن کامل این مطلب….

اسکرول به بالا