آموزش تشریفات

فنون پذیرایی و تشریفات

پذیرایی کردن مهم ترین مهارت آبدارچیان و گارسون ها می باشد که ضروریست علاوه بر اصول اولیه پذیرایی، اصول حرفه ای مهارت پذیرایی را به نیروهای پذیرایی خود آموزش دهیم.

در وبسایت کارکنان پنج ستاره به مدیریت جناب آقای جابر مرتضایی مهارتهای فوق حرفه ای نیروهای خدمات و پذیرایی را در محیط های اداری شرکت یا رستوران با هم مرور خواهیم کرد.

اسکرول به بالا