آموزش تشریفات

فنون پذیرایی و تشریفات

پذیرایی کردن مهم‌ترین مهارت آبدارچیان و گارسون‌ها می‌باشد که ضروریست علاوه بر اصول اولیه پذیرایی، اصول حرفه‌ای مهارت پذیرایی را به نیروهای پذیرایی خود آموزش دهیم.

در سایت کارکنان پنج‌ستاره به مدیریت جابر مرتضایی مهارت‌های فوق‌حرفه ای نیروهای خدمات و پذیرایی را در محیط‌ های اداری شرکت یا رستوران با هم مرور خواهیم کرد.

مدیریت تشریفات و پذیرایی

آموزش مدیریت تشریفات و میزبانی در سازمان + دوره مدیریت پذیرایی و تشریفات اداری در شرکت

آموزش مدیریت تشریفات و میزبانی در سازمان + دوره مدیریت پذیرایی و تشریفات اداری در شرکت دیدن کامل این مطلب....

کلاس آبدارچیان

هزینه + سرفصل + استاد + گواهینامه؛ کارگاه آموزشی آبدارچیان و نظافتچیان اداری شرکت (پذیرایی – نظافت) catering – cleaning

هزینه + سرفصل + استاد + گواهینامه؛ کارگاه آموزشی آبدارچیان و نظافتچیان اداری شرکت (پذیرایی – نظافت) catering – cleaning دیدن کامل این مطلب....

company restaurant staff training

آموزش پرسنل رستوران شرکت ?/ نیروهای خدمات و پذیرایی رستوران و آشپزخانه اداره و شرکتی

آموزش پرسنل رستوران شرکت ?/ نیروهای خدمات و پذیرایی رستوران و آشپزخانه اداره و شرکتی دیدن کامل این مطلب....

پیمایش به بالا