پرسنل خدمات و آبدارچی

>  آکادمی کارکنان با تدریس و مدیریت جابر مرتضایی” به شما کمک می‌کند که مهارت پرسنل خدمات و پذیرایی مجموعه خود را با محتوایی تخصصی و به شکل عملی و کاربردی با پنج سرفصل زیر ارتقاء دهید:

1. فنون پذیرایی و تشریفات اداری و آبدارخانه بصورت عملی 2. اصول نظافت و بهداشت محل و ابزار کار 3. ایمنی 4. آراستگی ظاهر و پوشش فردی 5. آداب معاشرت و اتیکت حرفه ای

+ آموزش‌های جامع در سطح حرفه‌ای VIP ما، به دو شکل انجام می‌شود:

1. آموزش حضوری در محل کار شما

2. پکیج و محصولات آموزش غیرحضوری

نام دوره کارگاه کلاس موسسه آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات اداری شرکت آموزش آبدارچی نظافتچی پیشخدمت

آغاز ثبت نام (سال ۱۴۰۱) دوره آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات + گواهینامه + کلاس اصول تشریفات و پذیرایی

آغاز ثبت نام (سال ۱۴۰۱) دوره آموزشی فنون پذیرایی و تشریفات + گواهینامه + کلاس اصول تشریفات و پذیرایی دیدن کامل این مطلب….

اسکرول به بالا