نیروهای خدماتی و آبدارچیان

>  آکادمی کارکنان با مدیریت و تدریس استاد “جابر مرتضایی” به شما کمک می‌کند که مهارت نیروهای خدماتی، پذیرایی و آبدارچیان مجموعه خود را با محتوایی تخصصی و به شکل عملی و کاربردی با پنج سرفصل زیر ارتقاء دهید:

1. فنون پذیرایی و تشریفات اداری و آبدارخانه بصورت عملی 2. اصول نظافت و بهداشت محل و ابزار کار 3. ایمنی 4. آراستگی ظاهر و پوشش فردی 5. آداب معاشرت و اتیکت حرفه‌ای

+ آموزش‌های جامع در سطح حرفه‌ای VIP ما، به ۳ شکل انجام می‌شود:
1. برگزاری دوره در محل کار شما سراسر کشور

۲. آموزش پرسنل شما در مؤسسه ما (تهران)

2. پکیج و محصولات آموزش غیرحضوری

کلاس آبدارچیان

هزینه + سرفصل + استاد + گواهینامه؛ کارگاه آموزشی آبدارچیان و نظافتچیان اداری شرکت (پذیرایی – نظافت) catering – cleaning

هزینه + سرفصل + استاد + گواهینامه؛ کارگاه آموزشی آبدارچیان و نظافتچیان اداری شرکت (پذیرایی – نظافت) catering – cleaning دیدن کامل این مطلب....

company restaurant staff training

آموزش پرسنل رستوران شرکت ?/ نیروهای خدمات و پذیرایی رستوران و آشپزخانه اداره و شرکتی

آموزش پرسنل رستوران شرکت ?/ نیروهای خدمات و پذیرایی رستوران و آشپزخانه اداره و شرکتی دیدن کامل این مطلب....

پیمایش به بالا