نیروهای خدمات (آبدارچی)

در آموزش نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، پیشخدمت) باید با پنج موضوع اصلی: 1. فنون پذیرایی و تشریفات 2. ظاهر و پوشش 3. نظافت و بهداشت 4. ایمنی 5. آداب معاشرت آشنایی پیدا کنند.

وبسایت کارکنان پنج ستاره به مدیریت جابر مرتضایی به شما کمک خواهد کرد که مهارت نیروهای خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، پیشخدمت) خود را در این زمینه ارتقاء دهید.

چک-لیست-بهداشت-فردی-پرسنل-و-کارگران-(ارزیابی-نظافت-فردی)

دانلود رایگان چک لیست بهداشت فردی پرسنل PDF (ارزیابی نظافت فردی)

دانلود رایگان چک لیست بهداشت فردی پرسنل PDF (ارزیابی نظافت فردی) دیدن کامل این مطلب….

دانلود رایگان جزوه آموزشی تشریفات و پذیرایی PDF (چک لیست + پاورپوینت پذیرایی و تشریفات)

دانلود رایگان جزوه آموزشی تشریفات و پذیرایی PDF (چک لیست + پاورپوینت پذیرایی و تشریفات) دیدن کامل این مطلب….

اسکرول به بالا