آموزش تشریفات
hospital

دوره آموزشی نیروهای خدماتی بیمارستان و درمانگاه (کلاس پرسنل نظافتچی و آبدارچی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) + سرفصل

دوره آموزشی نیروهای خدماتی بیمارستان و درمانگاه (کلاس پرسنل نظافتچی و آبدارچی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) + سرفصل دیدن کامل این مطلب....

پیمایش به بالا