آموزش نگهبانی و انتظامات حفاظت حراست

نیروهای انتظامات و نگهبانی

آموزش انتظامات و حفاظت فیزیکی (حراست) توسط تیم کارکنان پنج ستاره به مدیریت جناب آقای جابر مرتضایی انجام می شود که در آموزش این گروه از افراد علاوه بر موضوعات امنیت شرکت و سازمان، به موضوعات مهارتهای ارتباطی انتظامات و حراست نیز خواهیم پرداخت.

اسکرول به بالا