آموزش نگهبانی و انتظامات حفاظت حراست

نیروهای انتظامات و نگهبانی

>  آکادمی کارکنان با تدریس و مدیریت جابر مرتضایی” به شما کمک می‌کند که مهارت نیروهای نگهبانی و انتظامات مجموعه خود را با محتوایی تخصصی و کاربردی، با پنج سرفصل زیر ارتقاء دهید:

1. آداب معاشرت (مهارت‌های ارتباطی) با مراجعین و همکاران

2. تشریفات بین‌الملل ویژه واحد حفاظت فیزیکی

3. پیام‌های غیرکلامی (زبان بدن) پرسنل نگهبان

4. پیام‌های غیرحضوری (بیسیم و تلفنی)

5. ظاهر، بهداشت و پوشش فردی کارکنان حراست

+ آموزش‌های جامع در سطح حرفه‌ای VIP ما، به دو شکل انجام می‌شود:

1. آموزش حضوری در محل کار شما

2. پکیج و محصولات آموزش غیرحضوری

پیمایش به بالا