شماره حساب

download

[box type=”custom” border=”#000000″]حساب بانک ملت 8046991302 بنام آقای جابرمرتضایی [/box]

[box type=”custom” border=”#000000″]شماره ملت کارت، برای انتقال وجه از طریق خودپرداز 4717_7526_3374_6104 [/box]

[box type=”custom” border=”#000000″]شماره شبا IR35_0120_0200_0000_8046_9913_02 [/box]

اسکرول به بالا