راننده تشریفات

راننده تشریفات علاوه بر وظیفه اصلی خود که جابجایی سرنشینان را برعهده دارد و باید با اصول رانندگی تدافعی آشنایی کامل داشته باشد، ضروریست با مهارتهای تشریفاتی نیز آشنایی داشته باشد.

وبسایت کارکنان پنج ستاره به مدیریت جابر مرتضایی به شما کمک خواهد کرد که مهارت رانندگان تشریفاتی خود را در این زمینه ارتقاء دهید.

اسکرول به بالا